Coś dla działkowców. Karencja już nie taka straszna

Drobna, ale ważna zmiana w zasadach przyznawania miejskich dotacji dla rodzinnych ogródków działkowych. Modyfikacja dotyczy okresu karencji.

 Coś dla działkowców. Karencja już nie taka straszna


Do tej pory było tak, że jeśli dany ogród działkowy uzyskał dodatkowe pieniądze z miejskiej kasy, przez kolejne 3 lata mógł zapomnieć o następnych dofinansowaniach z tego źródła. Taki okres karencji wciąż będzie obowiązywał ale radni zdecydowali się otworzyć pewną furtkę.

- Modyfikacja polega na tym, że dopuszczamy możliwość ponownego starania się o dotację dla tych, którzy skorzystali z niej w latach poprzednich, jeżeli pozwolą na to środki, które pozostają po pierwszym naborze – tłumaczy Ryszard Muciek, dyrektor wydziału usług komunalnych i zarządzania środowiskiem w kieleckim ratuszu.

Dodajmy, że co roku miasto przeznacza dla działkowców milion złotych. Tegoroczny nabór wniosków o dotacje powinien rozpocząć się w najbliższym czasie.

S.D.14.03.2019