Kasa na ratowanie świętokrzyskich zabytków

1,5 miliona złotych to kwota jaka zostanie przeznaczona w tym roku na renowację świętokrzyskich zabytków. Nabór wniosków o przyznanie wsparcia właśnie się zakończył. Wpłynęło 67 pism w tej sprawie.

 Kasa na ratowanie świętokrzyskich zabytków


Wnioski, które wpłynęły dotyczą prac między innymi w zabytkowych kościołach w Chotlu Czerwonym, Rembieszycach, Lisowie, w jednej z kamienic przy ulicy Sienkiewicza w Kielcach czy w muzeum techniki w Starachowicach. W tym momencie, zespół wojewódzkiego konserwatora zabytków pracuje nad weryfikacją wniosków. Jeśli będą w nich jakieś błędy, wnioskodawcy będą mieli jeszcze kilka dni na wniesienie poprawek.

W tym roku, fundusze przeznaczone na renowację zabytków są wyższe niż w zeszłym roku o 200 tysięcy złotych. - Zwiększamy tę pieniądze, bo zabytków w naszym regionie wymagających renowacji jest naprawdę wiele – argumentowała wojewoda Agata Wojtyszek. - Konserwator może udzielić dotacji w maksymalnej wysokości 50 procent kosztów zadania – mówiła konserwator wojewódzki Anna Żak-Stobiecka.

W poprzednich latach, z tych dotacji remontowano głównie obiekty sakralne. - Namawiam także wszystkich właścicieli do korzystania z dotacji kamienic, dworów czy pałaców. Wiem, że te prace to są koszty, bo jednak te zabytki w Świętokrzyskiem są chyba w najgorszym stanie i wymagają dużych nakładów. Niemniej jednak wspólnie ustalamy priorytety i małymi krokami, co roku, jesteśmy w stanie zrobić wiele rzeczy – przekonywała Anna Żak-Stobiecka.

S.D.04.03.2019