Kielce Wiadomości Sport Informacje

Radni obniżyli pensje wójta o ponad 4 tysiące

Radni gminy Górno znacząca obniżyli pensję wójtowi, Przemysławowi Łysakowi. Włodarz gminy będzie zarabiał niewiele ponad 6 tysięcy złotych, o ponad 4 tysięcy mniej niż do tej pory.

Radni obniżyli pensje wójta o ponad 4 tysiące


Wójt gminy Górno będzie zarabiał niewiele ponad 6000 złotych brutto miesięcznie (wcześniej jego wynagrodzenie wynosiło ponad 10000). Radni przegłosowali w tej sprawie uchwałę na ostatniej sesji Rady Gminy. Przypomnijmy, że radni opozycyjni w radzie Gminy Górno mają większość (8 radnych na 15).

Wynagrodzenie wójta będzie składało się z: wynagrodzenia zasadniczego - 3500, dodatku funkcyjnego - 1000, dodatku specjalnego - 20 procent wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego łącznie oraz dodatek za wysługę lat.