Radni podjęli decyzje- więcej przywilejów dla seniorów, 1 zł za przejazdy autobusami

Podczas Sesji Rady Miasta Radni jednomyślnie przyjęli proponowane zmiany w budżecie i Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta na lata 2018 – 2045. Wynikają one m.in. z przekazania 500 tysięcy złotych na wykonanie trzech nowych placów zabaw: na terenie osiedla Ślichowice, Barwinek oraz Parku Dygasińskiego na Bocianku.

Radni podjęli decyzje-

Kieleccy Radni podjęli również uchwałę w sprawie przyjęcia Samorządowego Programu Wsparcia Działaczy Opozycji Antykomunistycznej i Osób Represjonowanych z Powodów Politycznych, która nawiązuje do ustawy przyjętej przez parlament w ubiegłym roku. W rezultacie zostanie wprowadzona ulga na przejazdy komunikacją miejską, a już za rok uprzywilejowani zapłacą za przejazdy symboliczną złotówkę. Objętych nią zostanie 67 osób z Kielc i gmin, w których usługi świadczy MPK. Bilet będzie można nabyć w siedzibie ZTM po okazaniu legitymacji osoby represjonowanej.

Przyjęty został także Kielecki Program Senioralny na lata 2018 – 2020, wprowadzono samorządowy program „Ogólnopolska Karta Seniora – edycja Miasta Kielce”, a także zmiany zasad przyznawania i odpłatności za usługi świadczone w ramach ustawy o pomocy społecznej.

Program ten wprowadza szereg ulg skierowanych do osób po 60 roku życia. W ramach karty będą oni mogli skorzystać m.in. z 70% zniżki na wydarzenia biletowane organizowane w instytucjach kultury oraz wstęp na baseny zarządzane przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji.

Kolejna ulga wynikająca z Karty Seniora dotyczy przejazdów autobusami miejskimi. Osoby powyżej 70 roku życia jeżdżą w Kielcach autobusami za darmo. Renciści i emeryci posiadają 50 procentową zniżkę, teraz zaś dostaną ją wszyscy, którzy ukończyli 60 lat, a nie nabyli jeszcze praw emerytalnych.

Program obejmie także utworzenie dwóch klubów seniora, oraz zwiększenie liczby mieszkań chronionych dla osób starszych. Obecnie funkcjonuje około 150 takich mieszkań, docelowo ma ich być 200.

Kieleccy Radni jednomyślnie zgodzili się także na zmianę zasad przyznawania pomocy materialnej w formie stypendiów dla studentów uczelni wyższych z Kielc, będących absolwentami szkół średnich i wyższych w Winnicy na Ukrainie. Zmiany dotyczą m.in. zakazu przyznawania stypendium osobom, które kolejny raz rozpoczynają naukę na pierwszym roku studiów. Również w przypadku osób studiujących na kilku kierunkach- stypendium przyzwane będzie wyłącznie na jednym z nich. Pieniądze będą wypłacane także wyłącznie po potwierdzeniu statusu studenta w kolejnym semestrze nauki. Zaproponowana została też zmiana terminu wypłat świadczenia- z miesięcznego na kwartalny.