Skażona woda pod Kielcami. Jest zakaz spożycia

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny wykrył skażenie bakteriami coli wody w wodociągu Mosty w gminie Chęciny. Wydano zakaz jej spożycia do odwołania.

Skażona woda w dwóch podkieleckich gminach


Jak czytamy na stronie Gminy i miasta Chęciny: W związku z telefoniczną informacją Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kielcach dot. ponadnormatywnej zawartości bakterii grupy coli w wodociągu Mosty Zakład Gospodarki Komunalnej w Chęcinach informuje, że zakazuje się spożywania wody przez ludzi z wodociągu z ujęcia MOSTY do odwołania!

Zakaz spożywania wody dotyczy miejscowości Mosty, gm. Chęciny. Jednocześnie informujemy, że woda przeznaczona do spożycia dostarczana będzie przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Chęcinach. - czytamy na stronie gminy.