Stypendia dla żaków ze Wschodu

Zagraniczni studenci Uniwersytetu Jana Kochanowskiego i Politechniki Świętokrzyskiej otrzymają marszałkowskie stypendia. Chodzi o żaków, którzy przyjechali do Kielc z Mołdawii, Ukrainy i Białorusi. Wsparcie trafi w sumie do 56 młodych osób.

Stypendia dla żaków ze Wschodu


O przyznaniu wsparcia zdecydował zarząd województwa. Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego będzie wypłacał stypendystom po 250 złotych miesięcznie. Pomoc finansowa jest dedykowana osobom polskiego pochodzenia ze Wschodu, które posiadają Kartę Polaka. W tym roku akademickim wsparcie trafi do 42 studentów UJK oraz 14 studentów PŚK.

Marszałkowski program stypendialny jest realizowany od 2015 roku. Jest to forma zachęcania młodych ludzi do podejmowania studiów w regionie świętokrzyskim. Stanowi też dodatkową pomoc w sfinansowaniu kosztów nauki dla najbardziej potrzebujących osób polskiego pochodzenia.

fot. Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego